CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích Thu thập thông tin:

- Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: Họ tên, Địa chỉ Email, Số điện thoại di động, Ngày sinh, Giới tính.

- Thông tin cá nhân khách hàng sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:


2. Phạm vi sử dụng thông tin:

- Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được aconaticvietnam.com sử dụng trong nội bộ công ty.

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

- aconaticvietnam.com sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu


5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:


6. Phương tiện và công cụ đển người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

- Quý khách có quyền liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới: cskhaconatic.com để được tiếp cận, xóa bỏ và (hoặc) chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu cá nhân của mình

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này,chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra ngoài. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ráng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

(a) Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; 

(b) Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

Nếu Quý khách tin rằng bảo mật của quý khách bị aconaticvienam.com xâm phạm, hay bị sử dụng sai mục đích, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ aconaticvietnam.com, yêu cầu của Quý khách sẽ được tiếp nhận và được giải quyết theo đúng quy định.